αλφα
portfolio : simulation

cloth simulation

bouncing things

car lab

terrain rendering

ωμεγα